AEROBIC logo

Späť na homepageSitemapKontakt

         Novinky NOVINKY: 

 

          Aerobic E-Shop         Aerobic Kalendár         Aerobic Inštruktori         Aerobic A.S.A.         Aerobic Fitcentrá         Aerobic Články         Aerobic Burza         Aerobic Kontakt
 

Obchodné podmienky Obchodné podmienky

1.Objednávka

Predaj tovaru vzniká na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a to záväzným potvrdením objednávky.Za záväzné sa považuje potvrdenie objednávky telefonicky, e-mailom, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Potvrdenie objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany v prípade ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín dodania resp.odberu. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť si údaje objednávateľa uvedené v elektronickej objednávke.

V prípade nepotvrdenia údajov v nej uvedených (adresa, email, telefón) si predávajúci vyhradzuje právo neakceptovať objednávku.

2. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 1. objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
 2. tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní pokiaľ nedojde k inej dohode.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho).

V súlade so zákonom má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote je nevyhnutné dodržanie nižšie uvedených podmienok:

 1. kontaktujte nás (telefonicky,e-mailom), s požiadavkou na odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 2. ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu a to za nasledujúcich podmienok:
  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale.
  • tovar nesmie byť použitý,musí byť absolútne nepoškodený
  • tovar musí byť kompletný (vrátane originálního obalu,príslušenstva, atď.)
  • tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe
  • tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu (doporučene neznamená na dobierku).
  Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní a následném dôkladnej kontrole vráteného tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Predávajúci si vyhrazuje osobitný prístup pri posudzovaní možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy a vrátenia peňazí za tovar, ktorý nie je balený a dodávaný vydavateľmi v originálnom obale a to u sortimentu CD, VHS, DVD a knihy. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí,že predávajúci má možnosť v tomto špecifickom prípade zamietnuť jeho žiadosť o odstúpenie od zmluvy.

4. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 10 dní od záväzného potvrdenia objednávky, v osobitných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim resp.jeho informovaní. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci na náklady kupujúceho. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad príp. návod na používanie výrobku a záručný list.

K objednanému tovaru účtuje predávajúci balné podľa počtu expedovaných zásielok a poštovné podľa platných poštovných a prepravných taríf v príslušnom období.

5. Reklamačný poriadok

Reklamáciu možno uplatniť na tel. č. 0903 449 057, na čísle tel./ fax.č.02/ 555 67 367 alebo na e-mailovej adrese aerobic.sk@seznam.cz. Ak máte pri preberaní na pošte pochybnosti o obsahu balíka /poškodenie/, skontrolujte spolu s pracovníkom pošty obsah balíka podľa dodacieho listu. Dodatočnú reklamáciu obsahu zásielky môžete realizovať na dodacej pošte do 2 pracovných dní od jej prevzatia. Po zistení závady je pošta povinná urobiť zápis o uplatnení nároku na škodu.

Pri obdržaní odlišného tovaru z dôvodu chybného zadania objednávky predávajúcim má zákazník právo na výmenu za správny tovar bez účtovania poštových poplatkov, a to však len v prípade, ak nebude poškodený ochranný obal CD,VHS a DVD.

Ak pri objednávaní dôjde k omylu zo strany zákazníka, nedochádza pri reklamácii k finančnému vyrovnaniu, ale len k výmene tovaru za iný a to v rovnakej alebo vyššej hodnote, a to len prípade, ak nebol porušený ochranný obal na tovare. Ak ide o neodstrániteľnú závadu na tovare, má zákazník nárok alebo na výmenu toho istého tovaru alebo na finančné vyrovnanie. Nebude uznaná tá reklamácia tovaru, kedy došlo k závadám a poškodeniu následkom nesprávneho užívania alebo nekvalitnej prehrávacej mechaniky.

Reklamácia na výrobnú vadu CD,VHS a DVD je možné uplatniť max. do 5 dní od prevzatia tohoto sortimentu.
Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /web/htdocs1/aerobicsk/home/www/functions.php on line 4

 
 
     Nákupný košík
Nákupný košík 0,- €
Objednať tovar
Vyprázdniť košík
Obchodné podmienky
     PrihlásenieAk ešte nemáte svoje
konto, zaregistrujte sa.
Registrácia

  Domov | Kontakt | Výmena ikoniek

ISTUDIO webdesign & programming